TD SYNNEX se jako jeden z hlavních partnerů zúčastnila konference „Kontejnery v praxi“,

která se konala koncem února v prostorách hotelu Grandior.

Nejen, že to byla velice zajímavá a informacemi nabitá konference, ale bylo také příjemné

po téměř dvou letech vystoupit fyzicky a potkat a pobavit se s účastníky akce.

Konferenece jako taková se sestávala z mnoha zajímavých témat týkajících se problematiky kontejnerů,

ať už se jedná o vývoj, devops, administraci nebo ukládáni a zálohováni dat.

Výběr z témat:

  •         Kubernetes
  •         Efektivní správa většího množství K8s clusterů
  •         Nativní zálohování Kubernetes
  •         Monitoring aplikací v K8s
  •         Ukládání a správa dat

 

Jako jeden z přednášejících vystoupil Marek Šándor, Software Architect ze společnosti IBM Česká republika,

který vysvětlil jak IBM pracuje s kontejnery a jak celé portfolio produktů přepsali do kontejnerizační

platformy, konkrétně do OpenShiftu, které nazvali IBM Cloud Paks : 

  •         Portfolio produktů je rozděleno na vertikály (Data, Integrace, Bezpečnost, Automatizace)
  •         S Red Hat Openshift je možné jednotlivé služby Cloud Paků konzumovat kdekoliv (public cloud, private cloud, hybrid cloud, on-premise)
  •         Kompletní inovované portfolio IBM produktů běžících na Openshiftu
  •         Zvýšeni agility při nasazení a vývoji
  •         Unifikovaná bezpečnost nad více produkty v rámci Cloud Pak

 

Záznam konference si můžete poslechnout zde:

https://urldefense.com/v3/__https://www.bigmarker.com/exponet/Kontejnery-v-praxi?bmid=aa8c1d9bbf3c__;!!CYQycLDRcg!4MsICNi7tkBvnG_UGt-Bee3HY63_PgsgJjAU4TqC2UGOmp1yat8BGBUleJQpHtATms5P$